Hướng dẫn lập kế hoạch tập luyện

Bạn vào trang webgiamcan.org và click vào Kế hoạch của bạn

Chọn ngày tạo kế hoạch.

Chọn hoạt động và mức độ tương ứng

Sau đó chọn [THÊM VÀO KẾ HOẠCH]

Phía dưới cùng bạn có thể tùy chọn [ IN KẾ HOẠCH] hoặc [GỬI EMAIL]

 

Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng, vui lòng liên hệ Dược sỹ Tuyến: 0974. 409. 409 để được tư vấn và hỗ trợ.